BUDOWA LUB ROZBUDOWA

Budowa bądź rozbudowa wymienionych osiedli mieszkaniowych została zakoóczona w większości przypadków w latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesią­tych, za wyjątkiem osiedla II Pułku Lotniczego, którego realizację rozpoczęto pod koniec lat siedemdziesiątych. Tak więc w okresie, kiedy prowadzono badania, były to społeczności względnie ustabilizowane, choć mało zintegrowane ze względu na dużą ich liczebność (ponad 10 tys. mieszkańców w każdym osiedlu). Skład społeczny tych osiedli mieszka­niowych Jest pod wieloma względami podobny i typowy dla wieiKiego mias­ta, tzn. mieszkańcy reprezentują różne grupy zawodowe i różny poziom wykształcenia, choć niewątpliwie wykształcenie wyższe występuje znacz­nie częściej niż w środowisku społecznym wsi lub małego miasta (Wincław- ski, 1976).

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !