BRAKI W RODZINIE

Jeżeli w rodzinie zabraknie tych wszystkich dzia?.ań, lub też realizowane są niewłaściwie, wówczas i rezultaty wychowawcze są znikoma. Dowodem tej zależności są wyniki referowanych badań. Przedstawione materiały empiryczne są podstawą dalszych interpreta­cji i uogólnień.Przystępując do charakteryzowania wyników wychowania w rodzinie, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć problem o charakterze meto­dologicznym, a mianowicie: w jakich kategoriach wyniki te winny być opisywane? Jak dotychczas, kategorie wynlkćw wychowania nie zostały w pedagogice ujednolicone.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !