BEZ WYMUSZANIA NA RODZINIE

W przedstawionym zestawieniu nie wymieniono wszystkich instytucji, do których uczęszczają badane dzieci (wówczas należałoby wymienić tak­że kino, dyskoteki, imprezy sportowe, itp.), lecz te, z którymi dziec­ko pozostaje *w ciągłym kontakcie i kontakt ten wymusza na rodzinie ja­kąkolwiek formę współdziałania* Mówiąc o współdziałaniu, mm tu na uwa­dze ten rodzaj kooperacji, który wynika z zależności o charakterze obiektywnym, bez względu na to, w jakim stopniu każda ze stron uświa­damia sobie potrzebę współpracy. I tak np. rodzice dzieęka uczęszczają­cego do szkoły muzycznej współdziałają z nią choćby tylko w tym sensie, że posyłają dziecko do szkoły, zapewniają mu instrumenty muzyczne, kontrolują wypełnianie przez dziecko zadań, itp.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !