BEGONIA

Wszystkie begonie są ciemolubne, ponie­waż ich środowiskiem naturalnym są tro­pikalne wilgotne lasy, gdzie rosną na zie­mi lub jako epiłity. Jednak można je też spotkać w rejonach subtropikalnych, a nawet w górzystych lasach do wysokoś­ci 4000 m. Pokrój roślin oraz kształt i kolor kwiatów znacznie się zmieniły w ciągu ostatnich dwóch wieków, kiedy to wyho­dowano wiele odmian i mieszańców. Mi­mo to, pewne podstawowe cechy gatun­ków botanicznych zostały zachowane i one dostarczają ważnych wskazówek co do wymagań tych roślin. Z kilkoma wyjątkami, większość begonii wymaga lekko cienistego miejsca i wyso­kiej wilgotności powietrza. Bezpośrednie promieniowanie słońca jest szczególnie fatalne w skutkach dla wspaniale ubar­wionej wielkolistnej B.rex i jej mieszań­ców oraz innych przedstawicieli tej grupy.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !