BADANI RODZICE

Badani rodzice w rozmowie sami oceniali swoją aktywność kulturalną ja­ko znikomą i niewystarczającą; zauważali, że dawniej, gdy dzieci’były małe, częściej wychodzili na różne imprezy kulturalne i spacery rodzin­ne, natomiast obecnie nie mają na to czasu i przyznają, że ich dzieci mają inne zainteresowania i nie chcą nigdzie chodzić razem z rodzicami. Tak więc w tej grupie badanych rodzin rodzice nie potrafią inspirować i zachęcać dzieci do wyboru określonych form i treści kultury, gdyż nie orientują się w ofertach instytucji kulturalnych miasta, a także nie znają bliżej zainteresowań swych dzieci. Wyposażenie domu w tej grupie rodzin w przedmioty i urządzenia umożliwiające uczestnictwo w kulturze. przedstawia się następująco: w 9 domach jest spory księgozbiór, w 22 domach są gromadzone książki dla dzieci, w 48 domach znajduje się nowo­czesny sprzęt do odtwarzania muzyki, w 6 domach gromadzone są inne przedmioty, jak: kolekcje wartościowych przedmiotów, instrumenty mu­zyczne, magnetowidy, itp.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !