Author Archives: Anna Żmigrodzka

DOSTOSOWANE DO CHARAKTERU

Każdy mus znaleźć rozwiązania dostosowane do indywidualnego charakteru ieqo domu, rozwiązania, które bytyby zharmonizowane ze wszystki­mi innymi zebranymi tam urządzeniami i sprzętami. Dlatego w przy­gotowanej dla tych amatorów książce, oprócz bezwzględnie po­trzebnych im wiadomości z zakresu pielęgnowania roślin pokojo­wych podano

ZADANIE WYCHOWAWCZE

Jednym z ważnych, prawie „wychowawczych” zadań, jakie spełniają rośliny, jest to, że zmuszają do zatrzymywania się na moment w codziennej pogoni za nie zawsze pozytywnymi zdobyczami naszej cywilizacji. W pogoni tej wiele dawnych wartości zagubiono, jednakże można je w pewnym

ZIELONE COŚ

Różnorodnemu odnoszeniu się ludzi do roślin nie należy się dziwić- są rozmaici miłośnicy kwiatów. Dla niektórych „coś zielonego” na oknie to jeszcze jeden z bibelotów, które w niezliczonych postaciach zdobią mieszkania. I jeżeli to „zielone coś” po ośmiu dniach, albo

OKREŚLONE PRAWA

Z kolei czasem wydaje się niezrozumiałe, że każda roślina również podlega określonym prawom życiowym, że okres jej istnie­nia, od „narodzin” aż do naturalnego końca, jest ściśle wymierzony, a jego długość zależy od jej gatunku. Tacy namiętni miłośnicy kwiatów (a jeszcze

RÓŻNICE ŻYWOTNOŚCI

Pantofelniki, niektóre begonie kwiatowe i cynerarie przeważnie giną po pierwszym i zarazem ostatnim kwitnieniu. Trzeba się z tym zgodzić, że są to rośliny produkowane masowo, wprost przemysłowo, jako ozdoba do jednorazowego użycia i bez żadnej winy właściciela giną po okwitnieniu. Oprócz określonej

METODY WYCHOWU

Stosowane w zakładach ogrodniczych nowoczesne, racjonalizatorskie metody „wychowu” młodych roślin pozwalają wprawdzie na ograniczenie wkładu pracy ogrodnika, lecz jednocześnie wpływają niekorzystnie na dalszy ich rozwój, pogarszają też ich odporność na choroby, co daje się zauważyć w późniejszej fazie – podczas

ZADZIWIAJĄCY WYGLĄD

Zdarza się, że rośliny, dzięki stałemu troskliwemu pielęgnowaniu i rozumieniu ich potrzeb, nie tylko dłużej żyją, ale także nabywają wielu innych cech wyróżniają­cych je pomiędzy „współplemieńcami”. Zadziwiający jest też wygląd męczennicy, zawdzięcza go ona prawdo­podobnie bardzo łagodnemu klimatowi swej przybranej ojczyzny –

WIELOLETNIE ROŚLINY

Miałam też okazję oglądać sędziwe i sękate drzewko szczęścia w trzydziestą piątą rocznicę jego „urodzin”. Gdy zaś uzyskany przez swego właściciela z erfurckich nasion cyklamen olbrzymi ‘Thusnelda’ po raz trzydziesty rozwijał swoje delikatne, różowe kwiaty, również przybyłam do niego i

DOKŁADNIE TO CO POTRZEBA

Dają oni swoim roślinom dokładnie to, co im potrzebne i nie wymagają od nich niczego niemożliwego albo szkodliwego dla ich swobodnego roz­woju. Innymi słowy: ludzie rozsądni, którzy realnie oceniają swoje możliwości i zajmują się tylko takimi roślinami, których potrzeby życiowe mogą

WYGLĄD PODPOWIE

Przed zapoznaniem się z zasadami sztuki kwiaciarskiej i związanymi z nią możliwościami musimy zrozumieć, jak trudne jest życie roślin doniczkowych. Przybyły one do nas jako piękni obcokrajowcy z oddalonych stref geograficznych. Lecz zamiast błękitnego nieba i ciepła ich krajów ojczystych

OKREŚLONE ZAPOTRZEBOWANIE

Dlaczego na przy­kład zawsze się ostrzega: roślin doniczkowych nie wysadzać na lato do ogrodów? Otóż nie wyłącznie dlatego, że mogłoby to być dla nich szkodliwe, lecz ze względu na gwałtowne ich dążenie do wykorzys­tania danej im swobody, do natychmiastowego silnego

CZŁOWIEK ZBIERA ROŚLINY

Człowiek zbiera dokoła siebie rośliny o różnym charakterze i prze­ważnie bez zastanowienia zakłada, że przystosują się one do ofiaro­wanych im w mieszkaniach warunków, że jako wierni współtowarzy­sze będą dzielić z nim „życie domowe”. Tymczasem nasze rośliny doniczkowe w żadnym wypadku