ANGAŻUJĄC DZIECKO

Angażujac_dziecko do udziału w życiu rodzinnym, rodzice zapewniają mu elementarną ,praktykę społeczną, a tym samym^warMjąjrar^i dej bardziej planowego i intencjonalnego oddziaływania na Jego świadomość. Stawiając dziecku zadanią^£oj^konaniat rodzice pouczają je o otowiązu- jącj^hjaormach postępowania^ podsuwają wzorce osobowego naśladowania, oceniają je, nagradzają, itp. Skuteczność tak rozumianego procesu wy- chowania będzie zależała nie tylko od metod wychowawczych stosowanych przez rodziców, ale także od jakości doświadczeń społecznych dziecka wyniesionych z rodziny. Aby zatem scharakteryzować proces wychowania v rodzinie, należy okre lić występujące w niej stosunki społeczne, a szczególnie: stopień integracji rodziny wokół Jej zadań,- typ podstawowej relacji rodzice – dziecko postawy rodzicielskie,  metody wychowawcze-stosowane przez rodziców.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !