ANALIZA MATERIAŁU

 Analiza materiału empirycznego według wymienionych kwestionariu­szy dała podstawę do utworzenia dwu typologii:na podstawie analizy sposobów i kierunków działania badanych ro­dzin została utworzona typologia rodzin według charakteru więzi wew- .nętrznej, na podstawie analizy zachowania się badanych dzieci v środowisku rodzinnym oraz ich postaw wobec obowiązków szkolnych została utworzona typologia uczestnictwa dziecka w życiu rodziny, Obie typologie zostały zastosowane w charakteryzowaniu procesu socjalizacji w rodzinie. Z ko­lei charakteryzując rodziców Jako wychowawców skorzystałam ze znanej w psychologii typologii’ postaw rodzicielskich, opracowanej przez M. Ziem­ską (Ziemska, 1969), a poza tym dokonałam próby uporządkowania metod wychowawczych stosowanych w rodzinie, korzystając z różnych typologii metod oraz stylów wychowania spotykanych w literaturze pedagogicznej.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !